Belangrijke personen in onze geschiedenis

Er zijn veel personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de ziekenhuiszorg in Maastricht en het ontstaan van het Maastricht UMC+. Onderstaand vindt u meer informatie over enkele van hen

Riet Drop (1935-2002)

Maria Johanna Drop was de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Limburg. Zij werd op 6 juni 1980 bij koninklijk besluit tot hoogleraar medische sociologie benoemd aan de Faculteit der Geneeskunde

Lees verder
Jacobus Marinus Greep (1929 -2004)

Vanaf eind 1972 raakte Greep betrokken bij de oprichting van de achtste medische faculteit, en later bij de bouw van het academisch ziekenhuis Maastricht.

Lees verder
Elisabeth Gruyters (1789-1864)

Elisabeth Gruyters was lid van de congregatie der liefdezusters van de H. Carolus Borromeus en werkte in het gasthuis Calvariënberg

Lees verder
Lambert van Kleef (1846-1928)

Van Kleef voelde zich verwant aan de hervormingsgezinde generatie wetenschappers medio negentiende eeuw. Hij overtuigde het Burgerlijk Armbestuur dat er een nieuw ‘modern’ ziekenhuis gebouwd moest worden in Maastricht.

Lees verder

Gerard Jacobus van der Plaats werkte van 1936 tot 1968 als radioloog in Maastricht. Van der Plaats kan als één van de pioniers van de radiologie in Nederland worden beschouwd.

Lees verder
Elisabeth Strouven (1600-1661)

Strouven was een bijzondere vrouw. Zij liet een autobiografie na – een zeldzame bron van de hand van een katholieke vrouw in de zeventiende eeuw – en stichtte bovendien in 1628 het klooster Calvariënberg.

Lees verder
Adrien Pelerin (1698-1771)

Adrien Pelerin staat bekend als de eerste hoogleraar geneeskunde in Maastricht. In 1738 ontving hij de titel van Professor Anatomiae et Chirurgiae van de Raad van State, een adviesraad tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Lees verder
Sluit de enquête