Exposities medische geschiedenis

Exposities
De afgelopen jaren waren in het Maastricht UMC+ diverse exposities te zien rond thema’s uit de geschiedenis van de (bio)medische wetenschappen, de geneeskunde, de public health en de ziekenhuiszorg.  Daarbij werd steeds gezocht naar de verbintenis tussen het verleden en het heden, en de huidige medische praktijk in perspectief geplaatst. De geschiedenis van infectieziekten, vruchtbaarheid, anatomie en embryologie, en medische beeldvorming passeerden zo de revue. De exposities kunt u niet meer bezoeken. Wel kunt u het interessante informatiemateriaal behorend bij deze tentoonstellingen nog inzien:


Boek over de Maastrichtse geneeskunde

Van godshuis naar academisch ziekenhuis
De geschiedenis van de Maastrichtse geneeskunde is beschreven in het boek 'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'; van  het eerste gasthuis van Nederland, het Sint-Servaasgasthuis uit de tiende eeuw, via het gesticht Calvariënberg, het Sint-Annadalziekenhuis tot het Maastricht UMC+. Het boek is een speciale uitgave om te herdenken dat het in 2011 25 jaar geleden was dat St. Annadal van naam veranderde in academisch ziekenhuis Maastricht. Het werd samengesteld door een redactie onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde (de huidige Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) en emeritus-hoogleraar Radiologie prof.dr. Jos van Engelshoven, radioloog. Het boek is ook in het Engels verschenen: 'From House of God to Academic Hospital'. 

Lees meer over onze toekomst

koersdocument Gezond Leven 2025
Meer weten over onze plannen voor de toekomst? Wij hebben onze strategische koers aangescherpt en verwoord in koersdocument Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie. Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden. Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025.

Lees hier meer over de missie en strategie van het Maastricht UMC+

 

Sluit de enquête