Pelerin lezingen

Pelerin Lezingen Medische Geschiedenis

Medische Geschiedenis bestaat als zelfstandig academisch vakgebied sinds ongeveer 1800. In de negentiende eeuw heeft het zich tot een zeer gevarieerde discipline ontwikkeld met wortels in de medische- en natuurwetenschappen, de epidemiologie en de geesteswetenschappen. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is medische geschiedenis internationaal uitgegroeid tot een dynamisch vakgebied met grote onderzoeksinstituten en wetenschappelijke tijdschriften. Medische Geschiedenis omvat een breed scala van onderwerpen: de opkomst en het verdwijnen van ziekten, de ontwikkeling van de moderne beroepsgroep van artsen, wetenschappelijke controverses in de geneeskunde, ziekenhuizen vroeger en nu, het lichaam-geest probleem, public health en preventie, lichaamscultuur en hygiëne, ziektekostenverzekering, de ontwikkeling van de medische ethiek en vele onderwerpen meer. Medisch-historische studies zijn daarbij wel eens kritisch van toon: waar in nieuwe medische inzichten is de vooruitgang nu precies te vinden of wat is de (sociale) prijs die moet worden betaald voor technologische innovatie? Vrijwel altijd blijkt dat veranderingen in de geneeskunde en de gezondheidszorg niet op zich zelf staan, maar deel uitmaken van brede sociale en culturele ontwikkelingen. Kortom, Medische Geschiedenis bevat meer dan voldoende aanknopingspunten voor een groot aantal lezingen.

De Pelerin Lezingen laten zien dat medische geschiedenis kan helpen bij het herkennen van lange termijn ontwikkelingen en tradities in de geneeskunde en de gezondheidszorg. De sprekers behandelen dikwijls de samenhang tussen medisch handelen en de sociaal-culturele en politieke omgeving. De lezingen dragen ook bij aan een beter begrip voor de gevolgen van medisch-technologische vernieuwingen. In de lezingen wordt regelmatig besproken hoe men in het verleden ziekten waarnam en hoe men deze wilde bestrijden of voorkomen. Bijzondere medisch-historische onderwerpen uit Maastricht, Limburg en de Euregio worden daarbij niet uit het oog verloren.

De Pelerin Lezingen zijn speciaal bedoeld voor alle medewerkers, studenten en alumni van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en voor artsen en andere werkers in de gezondheidszorg in de regio Maastricht. Maar uiteraard zijn ook belangstellenden van elders welkom.

Wie was Pelerin?

Adrien PelerinPelerinAdrien Pelerin (1698-1771) was de eerste hoogleraar geneeskunde in Maastricht. Hij had zijn studie geneeskunde in Leiden afgerond met een dissertatie over de pokken. In 1736 nam Pelerin het gedachtengoed van de beroemde Herman Boerhaave en diens empirische gerichtheid met zich mee naar Maastricht. Hij werd niet alleen hoofd van het militair hospitaal, maar hij gaf als doctor medicinae ook les aan de illustre school. In 1738 ontving hij de titel van Professor Anatomiae et Chirurgiae van de Raad van State. Hij behoorde tot de gereformeerde elite. Op het gebied van de plaatselijke gezondheidszorg vervulde Pelerin een spilfunctie. Zo gaf hij openbare anatomische lessen voor doctores medicinae en chirurgijns. Bovendien was hij verantwoordelijk voor het toezicht op de gezondheidszorg in de stad, terwijl hij de verantwoordelijkheid had over het wel en wee in het militair hospitaal in Maastricht, het eerste garnizoenshospitaal in de Republiek.

Meer informatie over Adrien Pelerin kunt u hier vinden.