Exposities

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+  besteedt aandacht aan de geschiedenis van de geneeskunde en aan de voorgeschiedenis van het UMC in Maastricht. De traditie van de Maastrichtse geneeskunde is in 2011 beschreven in het boek Van Godshuis naar Academisch Ziekenhuis (klik hier om het boek in te zien). In het verlengde daarvan zijn vanaf 2012 in de gang naar de Van Kleeftoren diverse exposities rond thema’s uit de geschiedenis van de (bio)medische wetenschappen, de geneeskunde, de public health en de ziekenhuiszorg ingericht. De tentoonstellingen zijn samengesteld rondom de geschiedenis van de disciplines en afdelingen van het Maastricht UMC+.  Daarbij is steeds gezocht naar de verbintenis tussen het verleden en het heden van de betreffende vakgebieden.

Expositie in het Maastricht UMC+