1 september 2018

De erfenis van Fleming

Op initiatief van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed  is een begin ghemaakt met een

Nationaal Farmaceutisch Museum in vorm van een website resp. een  virtual experience.

Het museum is opgebouwd uit losse tentoonstellingsruimten die zijn ingericht met objecten uit de eigen collectie en uit collecties van derden, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Museum Boerhaave, Amsterdam Museum en het Zuiderzeemuseum.

Het virtueel museum ontsluit farmaceutisch erfgoed digitaal, dynamisch en duurzaam.

Per 1 september 2018 is een digitale tentoonstelling geopend over antibiotica en resistentie, onder de titel De Erfenis van Fleming.

Vanuit de afdeling HES wordt dit najaar in samenwerking met Utrechtse initiatiefnemers van deze website gestart met een onderzoeksproject gericht op de geschiedenis van antibioticaresistentie na 1940.

Voor bezoek een bezoek aan de website ga naar http://www.deerfenisvanfleming.nl