26 september 2018

Opening expositie: Van Röntgenfoto naar Scan. Honderdtwintig jaar medische beeldvorming.

Röntgenonderzoek 1906

(English below)

Plaats: In Maastricht UMC+, in de gang naar het Van Kleef gebouw (NIVO 1)
Periode: Vanaf 26 september 2018 – 1 september 2019
Doelgroep: patiënten en hun begeleiders, studenten en medewerkers van het MUMC+.

Op woensdag 26 september 2018 is de opening van de tentoonstelling ‘Van Röntgenfoto naar Scan. Honderdtwintig jaar medische beeldvorming’.

Jaarlijks is in het Maastricht UMC+ een expositie te zien over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de geneeskunde met als doel de huidige medische praktijk in perspectief te plaatsen. Infectieziekten, Vruchtbaarheid en Geneeskunde en Anatomie en Embryologie passeerden afgelopen jaren zo de revue. Daarbij wordt geprobeerd een link te leggen met wat er nu in het Maastricht UMC+ gebeurt.

Deze expositie belicht de moeilijke beginjaren van de röntgenologie. Deze begint voor Nederland in Maastricht in 1896 met pioniers als Heinrich Hoffmans, de directeur van de gemeentelijke hbs aan de Helmstraat, en Lambert van Kleef, de chirurg van het ziekenhuis Calvariënberg. Röntgenonderzoek 1920Röntgenonderzoek 1920 De moeilijkheden die zij moesten overwinnen, als ook de risico’s die zij daarbij liepen komen in beeld. Getoond wordt hoe het verder ging, in Calvariënberg maar ook ver daarbuiten, en hoe in de jaren ’70 van de vorige eeuw met de komst van de computer allerlei scanmethoden geïntroduceerd konden worden. Echografie, computertomografie, magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en allerlei nucleaire technieken maakten dat het inwendige van de mens toen pas echt in beeld kwam. De invloed van deze methoden op het geneeskundig handelen is spectaculair, zoals enkele voorbeelden illustreren. De verschillende technieken worden daarbij uitgelegd.


 Röntgenfoto hand Bertha Van Kleef 1896Röntgenfoto hand Bertha Van Kleef 1896 X-foto hand 2018X-foto hand 2018


 Het is echter niet alleen de techniek die het doet. Het maken en interpreteren van medische beelden is mensenwerk en toewijding en deskundigheid zijn daarbij essentieel. Dat is nu zo en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Artificiële intelligentie en computermatige beeldherkenning gaan zeker komen, maar staan nog pas in de kinderschoenen. 

CT scanner 2018

Exhibition: From Röntgen to Scan. One hundred and twenty years of medical imaging.

Place: Maastricht UMC +, in the corridor to the Van Kleef building (Level 1)
Period: September 26, 2018 – September 1, 2019
Target group: Patients and their attendants, Maastricht UMC+ students and staff.

Maastricht UMC+ organizes an annual exhibition intended to provide a historical perspective for current medical practice. In previous years, similar exhibits were held on infectious diseases, fertility, medical science, anatomy, and embryology. An attempt is made to link historical events to those occurring at Maastricht UMC+ today.

The official opening of the exhibition will take place on Wednesday September 26, 2018. 

The current exposition highlights the challenging early years of roentgenology. In the Netherlands and in Maastricht these began in 1896, with pioneers such as Heinrich Hoffmans, the director of the municipal high school in the Helmstraat, Maastricht, and Lambert van Kleef, surgeon at the local hospital Calvariënberg. Attention is given to the difficulties they faced and the risks they incurred in doing so. In addition, the exhibit shows the development of medical imaging in Calvariënberg and beyond, including the advent of the computer at around 1970, which enabled the introduction of various scanning methods. Only upon the advent of ultrasound, computed tomography, magnetic resonance imaging (MRI), and various nuclear techniques, did the inside of the human body truly become visible. The impact of these new techniques on medical practice was spectacular. This is illustrated in the exhibit through several examples, including explanations of the various imaging techniques.

However, technique is not the only aspect that matters. The making and interpretation of medical images is still done by people, and this requires dedication and expertise. This is true at this time, and is likely to remain so for the foreseeable future; although artificial intelligence and computer-based image recognition are on their way, they are still in their infancy.